MAZDA 2
MAZDA 2 SEDAN AT479.000.000 VND
MAZDA 2 SEDAN DELUXE499.000.000 VND
MAZDA 2 SEDAN LUXURY559.000.000 VND
MAZDA 2 SEDAN PREMIUM599.000.000 VND
MAZDA 2 SPORT DELUXE519.000.000 VND
MAZDA 2 SPORT LUXURY569.000.000 VND
MAZDA 2 SPORT PREMIUM619.000.000 VND
ALL NEW MAZDA 3 SEDAN
All-NEW MAZDA 3 DELUXE669.000.000 VND
ALL – NEW MAZDA 3 LUXURY729.000.000 VND
ALL – NEW MAZDA 3 PREMIUM799.000.000 VND
ALL-NEW MAZDA 3 2.0 LUXURY799.000.000 VND
ALL-NEW MAZDA 3 2.0 PREMIUM819.000.000 VND
MAZDA 6
 MAZDA 6 DELUXE759.000.000 VND
MAZDA 6 LUXURY833.000.000 VND
MAZDA 6 PREMIUM959.000.000 VND
NEW MAZDA 6
NEW MAZDA 6 2.0 LUXURY889.000.000 VND
NEW MAZDA 6 2.0 PREMIUM949.000.000 VND
NEW MAZDA 6 2.0 PREMIUM (TCCC)999.000.000 VND
NEW MAZDA 6 2.5 PREMIUM 1.049.000.000 VND
NEW MAZDA 6 2.5 PREMIUM (TCCC)1.109.000.000 VND
NEW MAZDA CX5 THẾ HỆ 6.5
NEW MAZDA CX5 2.0 DELUXE 829.000.000 VND
NEW MAZDA CX5 2.0 LUXURY869.000.000 VND
NEW MAZDA CX5 2.0 PREMIUM909.000.000 VND
NEW MAZDA CX5 2.5 LUXURY879.000.000 VND
NEW MAZDA CX5 2.5 PREMIUM 2WD999.000.000 VND
NEW MAZDA CX5 2.5  PREMIUM AWD1.049.000.000 VND
anh cx8 (2)
MAZDA CX8
MAZDA CX8 DELUXE999.000.000 VND
MAZDA CX8 LUXURY1.059.000.000 VND
MAZDA CX8 PREMIUM 2WD1.159.000.000 VND
MAZDA CX8 PREMIUM AWD1.249.000.000 VND
MAZDA BT-50
MAZDA BT50 STANDARD MT569.000.000 VND
MAZDA BT50 DELUXE AT599.000.000 VND
MAZDA BT50 LUXURY AT629.000.000 VND
MAZDA BT50 PREMIUM AT749.000.000 VND
ALL NEW MAZDA 3 SPORT
NEW MAZDA 3 SPORT DELUXE699.000.000 VND
NEW MAZDA 3 SPORT LUXURY739.000.000 VND
NEW MAZDA 3 SPORT PREMIUM799.000.000 VND
NEW MAZDA 3 SPORT 2.0 LUXURY799.000.000 VND
NEW MAZDA 3 SPORT 2.0 PREMIUM819.000.000 VND
Close Menu
0908360146
0908360146
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD
Báo Giá Nhanh

Xe bạn quan tâm